Open Source CFD code dolfyn

Open Source CFD code dolfyn

(Parte 1 de 2)

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 1 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 1 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 1 van 12

In dit document zijn een vijftal blokken te vinden:

1. Algemeen gedeelte 2. Stuurparameters 3. Stofeigenschappen 4. Postprocessing 5. Randvoorwaarden

Het is aan te raden deze volgorde te handhaven.

De syntax voor de beschrijving van de afzonderlijke opdrachten is:

Oproep: opdracht, waarde [, optie 1 | optie 2]

Verstekwaarde(n): verstekwaarde(n) Voorbeeld: opdracht, voorbeeld van de opdracht

De afzonderlijke onderdelen van een opdracht worden gescheiden door of één komma of één of meer spaties (meerdere spaties tellen voor één en een komma met één of meer spaties telt als één komma).

1 Algemeen gedeelte

Oproep: title, string

Verstekwaarden(n): (leeg) Voorbeeld: title, Een dolfyn simulatie

Voegt een titel toe aan verschillende bestanden. Alles op één regel.

1.2 Stappen

Oproep: steps, aantal [, resmax]

Verstekwaarde(n): 100, 1.e-4 Voorbeeld: steps, 400, 1.e-5

Aantal iteratie stappen (stationair) of aantal tijdstappen (instationair). Eventueel het eindresidu dat gewenst is.

1.3 Thermisch model

Oproep: thermal, off | on

Verstekwaarden(n): off Voorbeeld: thermal, on

De keuze of het thermische model gebruikt wordt of niet.

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 2 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 2 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 2 van 12

1.4 Turbulentiemodel

Oproep: turbulence, off | ke [, lengte]

Verstekwaarden(n): off Voorbeeld: turbulence, ke

De keuze of het standaard k-ε turbulentiemodel gebruikt wordt of niet. De waarde voor lengte is van belang bij de initialistatie (eerste schatting voor de turbulente dissipatie ε).

1.5 Tijdafhankelijkheid

Oproep: transient, tijdstap [, quad [, blend]]

Verstekwaarden(n): off Voorbeeld: transient, 0.1

Selecteert de tijdsafhankelijke opties (standaard impliciet Euler of een tweede orde Euler schema).

1.6 Herstarten

Oproep: restart, (niets) | no | off | initial | reset

Verstekwaarden(n): no Voorbeeld: restart, reset

Een simulatie kan herstart worden. Daarbij zijn de volgende opties beschikbaar:

(niets) Herstart de simulatie. no | off Geen herstart. Begin van voren af aan en negeer een eventueel aanwezig herstartbestand. initial Gebruik een herstartbestand als beginschatting van de simulatie. reset Herstart en zet de tellers (iteratienummer of tijdstap) weer op nul.

Oproep: # string

Verstekwaarden(n): (leeg) Voorbeeld: # nu volgt een kommentaar.

Alles wat na een #-teken volgt wordt genegeerd. Dat wil dus ook zeggen dat een commentaar achter een stuurcommando opgegeven kan worden.

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 3 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 3 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 3 van 12

1.8 Opslaan

Oproep: save, aantal

Verstekwaarden(n): 500 Voorbeeld: save, 100

Geeft aan hoe vaak een herstartbestand wordt geschreven. Kies een passende waarde; niet te lang maar ook niet te kort.

1.9 Debug

Oproep: debug, nummer

Verstekwaarden(n): 0 Voorbeeld: debug, 2

Stuurt de hoeveelheid extra informatie die uitgegeven wordt op het scherm of in het debug-bestand. Voor ontwikkelaars van belang.

2 Stuurparameters

2.1 Monitorpunt

Oproep: monitor, celnummer

De cel waarvan tijdens de berekening enkele waarden op het scherm worden uitgegeven. Controleer of bij een stationaire simulatie de variabelen constant geworden zijn.

2.2 Mengfactoren

Oproep: gamma, array

Geeft de mengfactoren (’gamma’) door. Waarde voor u, v, en w zijn identiek, zo ook voor k en ε. De tweede waarde (voor druk) is zinloos, echter is wel aanwezig in verband met enige consistentie van de verschillende opdrachten.

Een speciale uitgebreide versie (alle waarden kunnen gezet worden): Oproep: gamma*, array

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 4 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 4 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 4 van 12

2.3 Relaxatiefactoren

Oproep: relax, array

De relaxatiefactoren voor resp. de drie snelheidscomponenten, de druk en de scalaire transportvergelijkingen (temperatuur en turbulentie grootheden).

Een speciale uitgebreide versie (alle waarden kunnen gezet worden): Oproep: relax*, array

2.4 Relatieve nauwkeurigheid

Oproep: rtol, array

De relatieve nauwkeurigheid van de lineaire solver per iteratiestap voor resp. de drie snelheidscomponenten, de druk en de scalaire transportvergelijkingen (temperatuur en turbulentie grootheden).

2.5 Beginschatting

Oproep: init, field, array | user | fact, factor | steps, aantal stappen

Geeft verschillende initialisatiemogelijkheden aan het begin van een simulatie:

field,array Geef een sneheidsveld, druk enzovoorts. user Gebruik een eigen subroutine (subroutine UserInitialField) fact, factor Een tijdelijke factor voor de laminaire viscositeit. steps, stappen Het aantal stappen tijdens de initialisatie.

2.6 Drukiteratie

Oproep: pcor, max, maximum | fac, factor

Verstekwaarden(n): (max) 4, (fac) 0.25 Voorbeeld: pcor, 30

Twee parameters voor de drukiteratie:

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 5 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 5 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 5 van 12 max, maximum Maximale aantal drukcorrecties. fact, factor Reductiefactor in de drukcorrectie.

2.7 Dubbele preciesie

*** Waarschuwing! Deze Opdracht is vervallen! ***

Oproep: double, variabele

Verstekwaarden(n): (geen dubbele preciesie) Voorbeeld: double, p

Twee parameters voor de drukiteratie:

uvw De drie snelheidcomponenten. u De U snelheidscomponent. v De V snelheidscomponent. w De W snelheidscomponent. p De druk. te De turbulentie grootheden. T De temperatuur.

2.8 Vergelijkingen

Oproep: solver, variable, on | off

Verstekwaarden(n): (geen) Voorbeeld: solver, w, off

Mogelijkheid tot doelgericht aan- of uitschakelen van het oplossen van een transportvergelijking (of druk):

u De U snelheidscomponent. v De V snelheidscomponent. w De W snelheidscomponent. p De druk. k De turbulente kinetische energie. eps De turbulente dissipatie T De temperatuur.

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 6 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 6 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 6 van 12

3 Stofeigenschappen

3.1 Dichtheid

Oproep: density, dichtheid

De waarde voor de dichtheid.

3.2 Referentie druk

Oproep: pref, celnummer

Verstekwaarden(n): 1 Voorbeeld: pref,2004

Legt vast waar in het veld de druk de waarde ’0’ heeft (de referentiedruk). Alle drukken zijn ten opzichte van deze referentiedruk.

3.3 Zwaartekracht

Oproep: gravity, gx,gy,gz Verstekwaarden(n): 0.0, 0.0, 0.0

Legt de zwaartekrachtsvector vast (alleen van belang voor thermische analyses).

3.4 Expansiecoëfficient

Oproep: beta, getal

Verstekwaarden(n): 0.001 Voorbeeld: beta,0.003

Legt de expansiecoëfficient vast (alleen van belang voor thermische analyses).

3.5 Laminaire viscositeit

Oproep: vislam, viscositeit

Verstekwaarden(n): 0.001 Voorbeeld: vislam, 18.6e-6

De waarde voor de laminaire viscositeit.

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 7 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 7 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 7 van 12

3.6 Specifieke warmtecapaciteit

Oproep: cp, cp

Verstekwaarden(n): 1006. Voorbeeld: cp, 1000.

De waarde voor de specifieke warmtecapaciteit.

3.7 Getal van Prandtl

Oproep: prandtl, getal

Verstekwaarden(n): 0.6905 Voorbeeld: prandtl, 7.

Legt de waarde voor het getal van Prandtl vast. Zie ook Warmtegeleiding.

Oproep: conductivity, getal

Legt de waarde voor de warmtegeleiding vast.

Let op: Het getal van Prandtl en de waarde voor de warmtegeleiding zijn onderling inwisselbaar. De relatie is:

Pr = µlamCp λ

De laatst opgeroepen opdracht is bepalend.

4 Postprocessing Op dit ogenblik zijn slechts de mogelijkheden voor OpenDX en VTK geïmplementeerd.

4.1 OpenDX

Oproep: use, OpenDX

Verstekwaarden(n): (geen) Voorbeeld: use,opendx

Schrijf een ’*.odx’ bestand uit voor OpenDX.

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 8 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 8 van 12

MEMO Fluid DynamicsCYCLONE

Onderwerp: Nr: Stuurbestand van dolfyn (status sept. 2005) CFD-040901

Van: Tel.: Email: Datum: Henk Krüs, Peet Franken +31-40-2230491 h.krus@cyclone.nl 12 oktober 2005

Aan: Bedrijf: Blz.: Dolfyn 8 van 12

4.2 VTK

Oproep: use, VTK

Verstekwaarden(n): (geen) Voorbeeld: use,vtk

Schrijf een ’*.vtk’ bestand uit voor ParaView, VisIt, of MayaVi.

4.3 Extra opties post, post, variabele, cell | vert [, yes | no]

Verstekwaarden(n): (zie onder) Voorbeeld: post, T, vert, yes

Schrijf extra gegevens uit voor cell- en/of vertex-data (indien mogelijk). Standaard worden de cell-data van de op te lossen vergelijkingen weggeschreven. De vertex-data moeten speciaal geselecteerd worden.

4.4 Speciale OpenDX mogelijkheden

Oproep: opendx, dump, stappen of opendx, (normals, on | off ) | (centers, on | off ) | (massflux, on | off ) of opendx, post, variabele, cell | vert [, yes | no]

Verstekwaarden(n): (geen) Voorbeeld: opendx, post, T, vert

De eerste optie legt vast hoe vaak een OpenDX-bestand geschreven dient te worden (in stappen). De tweede optie is slechts bedoeld voor de ontwikkelaar.

(Parte 1 de 2)

Comentários