Atlas de parasitologia

Atlas de parasitologia

ATLAS DE PARASITOLOGIAATLAS DE PARASITOLOGIA Parasitologia Clinica -UNIBAVE

Amebíase

Giardíase

Leish maniose

Doença de Chagas

Trico monose

Doença de Chagas

Trico monose

Malaria Toxoplasmose

Esquistosso mose

Teníase Cisticercose

Estrongiloidíase

Tricuríase

Ancilosto míase Cisticercose

Hidatiose

Ancilosto míase

Necatoríase

Ascariadiose

Larva migrans Filarioses

Entamoe ba histolytica Entamoe ba histolytica

Giardia lamblia Giardia lamblia

Leishmania Leishmania

Leishmania Leishmania

Leishmania donovani Leishmania donovani

Trypanosoma cruzi Trypanosoma cruzi

Trypanosoma cruzi Trypanosoma cruzi

Tricho monas vaginalis Tricho monas vaginalis

Trofozoito de plasmodium Trofozoito de plasmodium

Plas modiu m Plas modiu m

Plasmodiumfalciparum Plasmodiumfalciparum

Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii

Estágios do Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii

Schistos om a mansoni- ov o Schistos om a mansoni- ov o

Figure 1: Scanning electron micrograph of a pair of Schistosoma Figure 1: Scanning electron micrograph of a pair of Schistosoma

Cercária Cercária

Schistosoma-casal Schistosoma-casal

Ovo do schistosoma Ovo do schistosoma

Taeniasolium / Taenia saginata

Cisticerco Taeniasolium Cisticerco Taeniasolium

Ovo de Taeniassp Ovo de Taeniassp

Proglotede Taenia saginata

Proglot e de Taeniasolium Proglot e de Taeniasolium

Taeniasaginata Taeniasaginata

Taeniasaginata Taeniasaginata

Taeniasolium Taeniasolium

Entero bius Entero bius

Comentários